Leveringsvoorwaarden

Op alle verkopen en met ons gesloten overeenkomsten zijn de Inretail Verkoop-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden van toepassing.

Deze Algemene Verkoop,- leverings - en betalingsvoorwaarden van de Vereniging INRETAIL (Vereniging van Ondernemers in de Modedetailhandel) zijn tot stand gekomen in juli 2014 in overleg met de consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking op 1 januari 2015.

U kunt hier de Inretail Verkoop-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden in PDF formaat inzien en downloaden.