Leveringsvoorwaarden

Op alle verkopen en met ons gesloten overeenkomsten zijn de Mitex Verkoop-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden van toepassing.

Deze Algemene Verkoop,- leverings - en betalingsvoorwaarden van de Vereniging MITEX (Vereniging van Ondernemers in de Modedetailhandel) zijn tot stand gekomen in december 2002 in overleg met de consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking op 1 januari 2003.

U kunt hier de Mitex Verkoop-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden in PDF formaat inzien en downloaden.